امضا و تبادل تفاهم نامه همکاری علمی – آموزشی و اجرایی فی ما بین پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایران فموزا در ۲۶ ام شهریور ماه  ۱۳۹۷:

به منظور توسعه همکاریهای علمی دو جانبه و ارتقاء سطح تعاملات علمی و