دفتر ایران فموزا، با اخذ مجوز از سازمان هلال احمر اقدام به جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان استان لرستان نمود.
رئیس ایران فموزا جناب اقای سپهوند، این اقدام را گامی کوچک در جهت همدردی با سیل زدگان لرستانی عزیز ا