در صورت تمایل فایل فرم زیر را با فرمت PDF دانلود نموده و پس از تکمیل، آن را به آدرس ایمیل info@iranfemoza.org ارسال نمایید. ( دانلود کنید )
PROJEC PROFILE-SUMMARY SHEET
Plant capacity
*
*

Project Status

*
Project time schedule
*
*
*
*

Financial Structure

Financial Table

*
*
*
*
*
*

General Information

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
در صورت تمایل فایل فرم زیر را با فرمت PDF دانلود نموده و پس از تکمیل، آن را به آدرس ایمیل info@iranfemoza.org ارسال نمایید. ( دانلود کنید )
ترجمه ایران فموزا »
طراحی سایت