برگزاری کارگاه های علمی آموزشی کارآفرینی و شیوه های سرمایه گزاری نوین

کلاس های آموزشی فِموزا

دفتر فدراسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران برگزار کننده آموزش های علمی ، تخصصی در همه حوزه ها میباشد .

کلاس آشنایی با مفاهیم بیمه با محوریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مدرس : آقای مهندس ایمانی

کلاس نحوه آشنایی با ارتباطات سازمان های داخلی با سازمان های بین المللی مدرس : دکتر انصاری جوینی

کلاس نقش و کاربرد تجارت الکترونیک در توسعه مناطق آزاد مدرس : آقای مهندس زینی وند

کلاس شیوه های سرمایه گذاری نوین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مدرس : دکتر عالیخانی

کلاس نقش و جایگاه مدیران راهبردی در کسب و کار آینده مدرس : آقای دکتر موسوی نور

کلاس آشنایی با مناطق آزاد و چگونگی برخورداری از معافیت ها در مناطق آزاد مدرس : آقای دکتر شهرام موسوی

کلاس نقش و تأثیر گذاری رسانه ها در معرفی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی مدرس : آقای علیزاده

 

*
*
*
*
*

ترجمه ایران فموزا »
طراحی سایت