برگزاری کارگاه علمی آموزشی

دفتر فدراسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران برگزار کننده آموزش های علمی ، تخصصی در همه حوزه ها میباشد .

جهت ثبت نام کلیک کنید

INSTITUTIONAL PARTNERS

IRANFEMOZA.ORG
IRANFEMOZA.ORG
ترجمه ایران فموزا »
طراحی سایت